ჩვენს შესახებ
«LAMINI-G» დაარსდა 2012 წელს. კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა საპროექტო, სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოების სრული პაკეტის განხორციელება:
– საცხოვრებელი, სასტუმრო, საზოგადოებრივი, სამრეწველო და სამოქალაქო ობიექტების მშენებლობა;
– პროექტის საქმიანობის სამშენებლო პროექტების მართვა;
– დიზაინის, რეგისტრაციისა და გაუმჯობესების სამუშაოების განხორციელება;
«LAMINI-G» მსვლელობისას მშენებლობის პროცესში, აქცენტი თანამედროვე ტექნოლოგიების და მაღალი ხარისხის მასალები. წლების განმავლობაში მიღებული გამოცდილება მიუთითებს იმაზე, რომ კომპანია დროულად და ხარისხიანად ასრულებს სამშენებლო სამუშაოებს.
«LAMINI-G» გამოირჩევა ინოვაციური მიდგომით, ევროპული სტილის მენეჯმენტით, შესაბამისი ხარისხის სტანდარტებით და მაღალკვალიფიციური კადრებით, ამჟამად კომპანიაში დასაქმებულია 380 ადამიანი.
«LAMINI-G» წარმოადგენს საიმედო პარტნიორს, რომელსაც ადასტურებს მრავალი დასრულებული კერძო და საჯარო პროექტი.